Διασφαλίστε Βέλτιστες Προσφορές για το Έργο σας

Το eProcurement αποτελεί τον σύγχρονο και αποτελεσματικότερο τρόπο λήψης βέλτιστων προσφορών για οικοδομικά έργα. Η ανοικτή διαδικασία ανταγωνιστικών προσφορών της πλατφόρμας Projects.cy σας δίνει τη δυνατότητα να προκηρύξετε το έργο σας στην εργοληπτική αγορά, σε μόνο 15 λεπτά.
Image
Feature Icon
Προβολή σε Εκατοντάδες Αδειούχους Εργολάβους
Το έργο σας τίθεται (ανώνυμα) ενώπιον όλων των εργολάβων της αγοράς που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.
Feature Icon
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Επιλέγετε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που επιθυμείτε να πληρούν οι εργολάβοι (π.χ εμπειρία, τάξη, έργα)
Feature Icon
Προσφορές από Εργολάβους της Πόλης σας ή/και άλλων Πόλεων
Ανοίξτε το έργο σας (αν επιθυμείτε) και σε προσφορές εργολάβων από άλλες πόλεις ή και όλη την Κύπρο
Feature Icon
Πιθανότητα Καλύτερων Τιμών
Ανοίγοντας το έργο στην ευρύτερη εργοληπτική αγορά μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας eProcurement.
Feature Icon
Ανοικτή Ανταγωνιστική Διαδικασία
Το έργο σας αναρτάται στον κατάλογο έργων ανοικτών για προσφορές του Projects.cy και αυτόματα ειδοποιούνται όλοι οι επιλέξιμοι (βάσει των κριτηρίων σας) εργολάβοι.
Feature Icon
Δωρεάν, Απλό, Αμερόληπτο
Οι υπηρεσίες του Projects.cy είναι απολύτως δωρεάν για ιδιοκτήτες και μελετητές. Αναρτήστε και προκηρύξτε το έργο σας σε 15 λεπτά.

Ανάρτηση του Έργου σας και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Image
1
Εγγραφή
Ως ο ιδιοκτήτης του έργου ή ως μελετητής του έργου, π.χ αρχιτέκτονας, επιμετρητής ποσοτήτων, κ.α.
2
Προδιαγραφές Έργου
Επιλογές για καθορισμό των χαρακτηριστικών του έργου, π.χ είδος, μέγεθος, κ.α.
3
Γεωγραφικό Εύρος Προκήρυξης
Επιλέγετε κατά πόσο το έργο σας είναι ανοικτό μόνο σε εργολάβους της πόλης σας ή και σε εργολάβους από οποιεσδήποτε άλλες πόλεις
4
Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εργολάβων
Επιλογή ποσοτικών/ποιοτικών κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι εργολάβοι ώστε να είναι επιλέξιμοι, π.χ εμπειρία, τάξη, έργα, κτλ
5
Ανέβασμα Οικοδομικών Σχεδίων/Εγγράφων
Φόρτωση όλων των σχετικών σχεδίων/εγγράφων του έργου, π.χ αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, επιμέτρηση
6
Καθορισμός Προθεσμίας & Υποβολή
Καθορισμός διάρκειας προκήρυξης (π.χ, 20 μέρες) και υποβολή του έργου για ανάρτηση
Image
Με την Προκήρυξη του έργου σας στο Projects.cy, μέχρι 5 εργολάβοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέσατε μπορούν να αποκτήσουν τα έγγραφα του έργου και να υποβάλουν προσφορά.
Μπορείτε επιπρόσθετα να κατονομάσετε μέχρι 2 συγκεκριμένους εργολάβους οι οποίοι να κληθούν από το Projects.cy να υποβάλουν προσφορά για το έργο σας

Τι Συμβαίνει μετά την Ανάρτηση του Έργου μου;

Ελέγχεται ότι δεν υπολείπεται κάτι και αναρτάται στην πλατφόρμα εντός 24 ωρών
Η προκήρυξη του έργου και η προεπισκόπηση του εμφανίζονται στον Κατάλογο Έργων (εδώ)
Ειδοποιούνται αυτόματα όλοι οι εργολάβοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια που θέσατε
Μέσω του λογαριασμού σας παρακολουθείτε την πρόοδο, λαμβάνετε ενημερώσεις και αναρτάτε εγκυκλίους ή τροποποιητικά έγγραφα
Λαμβάνετε τις προσφορές απευθείας στο email/διεύθυνση που καθορίσατε
Βρείτε επιπλέον πληροφορίες εδώ
Feature Icon
Δεν δημοσιεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα , όπως τα προσωπικά σας στοιχεία ή τη διεύθυνση του έργου σας στην Πλατφόρμα. Ούτε δημοσιεύουμε τα σχέδιά σας, εκτός από ένα ανωνυμοποιημένο δείγμα (π.χ, κάτοψη). Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εγγεγραμμένων εργολάβων που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας που έχετε ορίσει και που αγοράζουν τα έγγραφα του έργου για να σας υποβάλουν προσφορά δύναται να λάβει αυτές τις πληροφορίες. (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εδώ)
Projects.cy | Για Μελετητές
Εγγραφείτε στο Viber Channel μας