Σχετικά με το Projects.cy

Το Projects.cy είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα «eProcurement», η οποία ψηφιοποιεί και αναβαθμίζει τη διαδικασία πρόσκλησης και λήψης προσφορών για ιδιωτικά οικοδομικά έργα στην Κύπρο.
Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες και Μελετητές (Αρχιτέκτονες, Επιμετρητές Ποσοτήτων, κ.α) οι οποίοι αναζητούν προσφορές για οικοδομικά έργα στην Κύπρο (π.χ. κατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία) καθώς και σε αδειοδοτημένους Εργολάβους οι οποίοι επιθυμούν να εντοπίσουν και να προσφοροδοτήσουν για έργα της επιλογής τους από όλη την Κύπρο.

Πλεονεκτήματα για Ιδιοκτήτες και Μελετητές

Ψηφιακή ανοικτή διαδικασία ανταγωνιστικών προσφορών (eProcurement) με δυνατότητα προκήρυξης του έργου ενώπιν ολόκληρης ή τμήματος της εργοληπτικής αγοράς
Αύξηση πιθανότητας για καλύτερες τιμές
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας → ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι εργολάβοι (έτη εμπειρίας, τάξη ΄A - ΄E, αριθμός έργων, κ.α)
Δυνατότητα να ανοίξετε την προκήρυξη σε Εργολάβους από την πόλη σας ή/και άλλες πόλεις
Αποφυγή αχρείαστης γραφειοκρατίας → Λιγότερα τηλεφωνήματα, emails και αχρείαστες συναντήσεις, αποφυγή κόστους και χρόνου εκτύπωσης σχεδίων και άλλων εγγράφων προσφορών
180 ημέρες δωρεάν αποθήκευση (Vs μέγιστο 7 ημέρες για WeTransfer)
Ανάρτηση και αποθήκευση μεγάλων αρχείων (Vs μέγιστο 25MB για Outlook/Gmail/Cytanet)
Δυνατότητα ανάρτησης τροποποιημένων σχεδίων και εγκυκλίων και αυτόματες ειδοποιήσεις προς υποψήφιους Εργολάβους
Αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία εξεύρεσης και λήψης προσφορών
Ταχύτητα & Ευκολία → Καταχώρηση νέου έργου σε 15 λεπτά

Πλεονεκτήματα για Εργολάβους

Εύκολη ανεύρεση νέων έργων που αναζητούν προσφορές, από όλη την Κύπρο
Δυνατότητα προεπισκόπησης προδιαγραφών και σχεδίων έργων πριν την αγορά των εγγράφων
Μείωση κόστους και χρόνου προώθησης της επιχείρησης σας
Λιγότερα τηλεφωνήματα, emails και αχρείαστες συναντήσεις
Όριο 5* προσφορών ανά έργο για αποφυγή συνωστισμού υποψήφιων Εργολάβων
Αυτόματες ειδοποιήσεις για αναρτήσεις νέων έργων που ταιριάζουν στο προφίλ σας
(* Κατ' εξαίρεση και αν ο Ιδιοκτήτης του έργου το απαιτήσει για συγκεκριμένους λόγους οι προσφορές δύναται να ανέλθουν μέχρι μέγιστο 7)

Ιδιοκτήτες και Μελετητές Έργων

Πως θα με βοηθήσει ως Ιδιοκτήτης ή Μελετητής το Projects.cy;
Το σύστημα eProcurement του Projects.cy εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει τη διαδικασία πρόσκλησης και υποβολής προσφορών για ιδιωτικά έργα, επιφέροντας σημαντικά οφέλη στους Ιδιοκτήτες και Μελετητές:
Ψηφιακή ανοικτή διαδικασία ανταγωνιστικών προσφορών με δυνατότητα προκήρυξης του έργου ενώπιον ολόκληρης ή τμήματος της εργοληπτικής αγοράς
Αύξηση πιθανότητας για καλύτερες τιμές
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας → ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι εργολάβοι (έτη εμπειρίας, τάξη, αριθμός έργων, κ.α)
Δυνατότητα να ανοίξετε την προκήρυξη σε Εργολάβους από την πόλη σας ή/και άλλες πόλεις
Αποφυγή αχρείαστης γραφειοκρατίας → Λιγότερα τηλεφωνήματα, emails και αχρείαστες συναντήσεις, αποφυγή κόστους και χρόνου εκτύπωσης σχεδίων και άλλων εγγράφων προσφορών
180 ημέρες δωρεάν αποθήκευση (Vs μέγιστο 7 ημέρες για WeTransfer)
Ανάρτηση και αποθήκευση μεγάλων αρχείων (Vs μέγιστο 25MB για Outlook/Gmail/Cytanet)
Δυνατότητα ανάρτησης τροποποιημένων σχεδίων και εγκυκλίων και αυτόματες ειδοποιήσεις προς υποψήφιους Εργολάβους
Αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία εξεύρεσης και λήψης προσφορών
Ταχύτητα & Ευκολία → Ανάρτηση και προκήρυξη έργου σε 15 λεπτά.
Καταχωρήστε τα στοιχεία του έργου σας, θέστε τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής Εργολάβων, ανεβάστε τα ψηφιακά αρχεία σας (σχέδια, προδιαγραφές, κτλ), λανσάρετε την προκήρυξη και θέστε το έργο σας ως ανοικτό για προσφορές ενώπιον ολόκληρης ή τμήματος της κυπριακής εργοληπτικής αγοράς. Λάβετε προφορές εύκολα, γρήγορα και δίχως οποιαδήποτε χρέωση από αδειούχους Εργολάβους από όλη την Κύπρο οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής που θέσατε (π.χ. επαρχία, χρόνια δραστηριοποίησης Εργολάβου, ετήσιος κύκλος εργασιών, αριθμός προηγούμενων έργων).
Το σύστημα του Projects.cy αυτόματα συγκρίνει τα κριτήρια επιλογής που θέσατε με τα προφίλ των Εργολάβων και αυτόματα ενημερώνει σχετικά τους Εργολάβους που πληρούν τα κριτήρια σας. Η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα και δεν επιδέχεται οποιασδήποτε ανθρώπινης παρέμβασης.
Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τα ονόματα μέχρι 2 συγκεκριμένων Εργολάβων (π.χ, ABC Construction Ltd και XYZ Construction Ltd) από τους οποίους θα θέλατε να λάβετε προσφορά (πέραν των 5 Εργολάβων από τους οποίους θα λάβετε προσφορές μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας).
Τα έργα παραμένουν καταχωρημένα και είναι προσβάσιμα από το λογαριασμό σας στο Projects.cy για περίοδο 6 μηνών.
Μπορώ να εγγραφώ στο Projects.cy είτε ως Ιδιοκτήτης ή ως Μελετητής;
Ναι. Στην εγγραφή σας ζητείται να επιλέξετε αν εγγράφεστε ως Ιδιοκτήτης του έργου ή ως Μελετητής (π.χ, Αρχιτέκτονας, Επιμετρητής Ποσοτήτων, Πολιτικός Μηχανικός). Με άλλα λόγια, η ανάρτηση και προκήρυξη του έργου στο Projects.cy μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τον ιδιοκτήτη του έργου, ή από τον μελετητή του έργου, π.χ τον αρχιτέκτονα, προς όφελος του ιδιοκτήτη.
Μέσω του λογαριασμού σας στο Projects.cy έχετε πρόσβαση στο έργο που προκηρύξατε, παρακολουθείτε την πρόοδο της διαδικασίας, μπορείτε να αναρτήσετε τροποποιήσεις/εγκυκλίους και λαμβάνετε σχετικές ειδοποιήσεις/ενημερώσεις (π.χ, ενεργοποίησης προκήρυξης, απόκτησης εγγράφων για υποβολή προσφοράς, κτλ)
Ποιες είναι οι χρεώσεις του Projects.cy για Ιδιοκτήτες / Μελετητές;
Δεν υπάρχει καμιά χρέωση για Ιδιοκτήτες/Μελετητές.
Tι είδους οικοδομικά έργα μπορώ να προκηρύξω και να λάβω προσφορές μέσω του Projects.cy;
→ Για νέες κατασκευές (π.χ. ανέγερση κατοικιών, πολυκατοικιών, γραφείων, εργοστασίων, ξενοδοχείων) σε όλη την Κύπρο.
→ Για ανακαινίσεις, επισκευές, επεκτάσεις και κατεδαφίσεις σχετικά με κατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία, εργοστάσια, ξενοδοχεία, κ.α
Ποια έγγραφα/σχέδια είναι απαραίτητα για να μπορώ να αναρτήσω το έργο μου;
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να αναρτήσετε το έργο σας είναι να υπάρχουν για υποβολή έγγραφα προσφορών, π.χ. αν πρόκειται για κατασκευή κατοικίας, πλήρη αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια, τοπογραφικό, και (αν υπάρχει) επιμέτρηση ποσοτήτων. Για ανακαινίσεις και επισκευές, εάν δεν υπάρχουν πλήρη σχέδια και επιμέτρηση, πρέπει να υποβληθούν τέτοια έγγραφα έτσι ώστε οι Εργολάβοι να μπορέσουν να αντιληφθούν επαρκώς τη φύση των εργασιών και να κοστολογήσουν την προσφορά επί ίσοις όροις.
Εάν υποβληθούν ελλιπή έγγραφα προσφορών, το έργο δεν θα αναρτηθεί άμεσα για προσφορές στο Projects.cy και θα ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.
Σε τι μορφή μπορώ να υποβάλω τα έγγραφα προσφορών;
Μόνο σε ψηφιακή μορφή, π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια σε αρχεία PDF ή AutoCAD, προδιαγραφές σε αρχεία PDF ή Word, επιμετρήσεις ποσοτήτων σε αρχεία PDF ή Excel, φωτογραφίες σε αρχεία JPG ή PNG. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε συγκεντρωτικά τα έγγραφα σε αρχείο ZIP.
Εάν υποβληθούν μη ευκρινή έγγραφα προσφορών (ή σε ακατάλληλη μορφή, π.χ. σχέδια σε αρχεία JPG), το έργο δεν θα αναρτηθεί άμεσα για προσφορές στο Projects.cy και θα ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.
Ποιος έχει πρόσβαση στα έγγραφα προσφορών μου και σε άλλα στοιχεία μου;
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία για την ανάρτηση του έργου σας στο Projects.cy, και αφού εμείς ελέγξουμε ότι δεν υπολείπεται κάτι, το έργο καταχωρείται ως ανοικτό για προσφορές στον Κατάλογο Έργων της πλατφόρμας.
Τονίζεται ότι η πληροφόρηση που παρέχεται για το έργο σας στον Κατάλογο Έργων και στην προεπισκόπηση του δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα, όπως τα προσωπικά σας στοιχεία ή τη διεύθυνση του έργου σας. Ούτε δημοσιεύουμε τα σχέδιά/έγγραφα του έργου σας, εκτός από ένα ανωνυμοποιημένο δείγμα (π.χ. μια αρχιτεκτονική κάτοψη) ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι να έχουν μια καλή εικόνα της φύσης του έργου.
Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εγγεγραμμένων εργολάβων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που έχετε ορίσει και οι οποίοι αγοράζουν τα έγγραφα του έργου λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν και να σας υποβάλουν προσφορά (σας στέλνεται αυτόματη ειδοποίηση μέσω email με το όνομα του κάθε Εργολάβου που αγόρασε τα έγγραφα).
Μπορείτε να δείτε ειδικότερα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
Πως συμπληρώνω το τμήμα «Προδιαγραφές Έργου» ;
Οι επιλογές όσο αφορά το τμήμα «Προδιαγραφές Έργου» αποσκοπούν στη συγκέντρωση κάποιων βασικών χαρακτηριστικών του έργου σας. Καταρχήν διασφαλίστε ότι καταχωρήσατε σωστά τη διεύθυνση του έργου (ταχυδρομικός κώδικας, επαρχία, οδός) και ότι σωστά εμφανίζεται στον χάρτη η τοποθεσία. Αν δεν εμφανίζεται σωστά στον χάρτη, μετακινήστε το βελάκι στη σωστή τοποθεσία.
Ακολούθως συμπληρώνετε τα στοιχεία αναφορικά με τη φύση της κατασκευής (π.χ, αν το κύριο δομικό στοιχείο είναι μπετόν, τότε επιλέγετε κατασκευή μπετόν). Αναφορικά με το εμβαδό του κτιρίου, διασφαλίστε ότι περιλαμβάνει όλους τους καλυμμένους χώρους (περιλαμβανομένου και του εμβαδού των υπογείων και οποιωνδήποτε άλλων καλυμμένων χώρων όπως χώροι στάθμευσης, βεράντες, μεσοπατώματα).
Στην «Σύντομη Περιγραφή Έργου», δώστε μια πολύ σύντομη περιγραφή του έργου σας, όπως π.χ «Διώροφη μοντέρνα κατοικία με επίπεδη οροφή, υπόγειο και πισίνα».
Τι είναι η Επαρχία Προέλευσης Εργολάβου και πως αποφασίζω τι να επιλέξω;
Το σύστημα της πλατφόρμας σας παρέχει τη δυνατότητα να ανοίξετε το έργο σας σε προσφορές από εργολάβους οποιασδήποτε πόλης/πόλεων ή και όλης της Κύπρου. Για παράδειγμα, αν το έργο σας είναι κατοικία στη Λεμεσό και επιλέξετε ως «Επαρχία Προέλευσης Εργολάβου» μόνο τη Λεμεσό, τότε μόνο εργολάβοι της Λεμεσού (οι οποίοι πληρούν τα άλλα κριτήρια που θέσατε) θα ειδοποιηθούν και θα μπορούν να προσφοροδοτήσουν.
Εάν για το ίδιο έργο στη Λεμεσό επιλέξετε ως «Επαρχία Προέλευσης Εργολάβου» τη Λεμεσό καθώς και τη Λευκωσία, Λάρνακα, και Πάφο, τότε το έργο σας προβάλλεται σε ενδιαφερόμενους εργολάβους όλων αυτών των επαρχιών και ενισχύεται η ανταγωνιστική διαδικασία.
Τι είναι οι τάξεις Εργολάβου Α', Β', Γ', Δ' και Ε' και πως αποφασίζω τι να επιλέξω;
Η νομοθεσία περί ελέγχου και εγγραφής εργοληπτών κατηγοριοποιεί τους Εργολάβους σε τάξεις ΄Α ως ΄Ε αναλόγως του μεγέθους των έργων που δικαιούνται να αναλάβουν (π.χ, για κατοικία/πολυκατοικία, ο Έ δικαιούται μέχρι 300m², ο ΄Δ μέχρι 1.000m², ο ΄Γ μέχρι 4.000m², ο ΄Β μέχρι 10.000m², και ο Ά απεριόριστου μεγέθους). Πατήστε εδώ για επεξηγηματικό πίνακα από το σχετικό νόμο.
Αν και, έμμεσα, ψηλότερη κατηγορία μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη πείρα/τεχνογνωσία, μπορεί επίσης να σημαίνει ψηλότερη τιμή.
Συνεπώς μην περιοριστείτε στις ψηλότερες κατηγορίες αν δεν είναι πραγματικά απαραίτητο λόγω π.χ. της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας του έργου σας.
Μπορώ να προβώ σε τροποποιήσεις στο έργο μου αφού προκηρυχθεί;
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής οικοδομικού έργου, ελέγχουμε (εντός 24 ωρών) ότι δεν υπολείπεται κάτι και αναρτάται στον Κατάλογο Έργων του Projects.cy ως έργο ανοικτό για προσφορές, μαζί με σχετική προεπισκόπηση των χαρακτηριστικών και όρων του έργου. Ταυτόχρονα ειδοποιούνται σχετικά οι επιλέξιμοι βάσει των κριτηρίων του έργου Εργολάβοι.
Μετά την προκήρυξη και ανάρτηση του έργου, και κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι ανοικτό για προσφορές, μπορείτε να προβείτε σε τροποποιήσεις όπως π.χ, ανάρτηση εγκυκλίων ή επιπρόσθετων σχεδίων, ή και επέκταση της προθεσμίας για υποβολή προσφορών. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται μέσω του λογαριασμού σας στο Projects.cy, στο τμήμα «Τα Έργα μου». Αν επιλέξιμοι εργολάβοι ήδη απόκτησαν τα αρχικά έγγραφα του έργου, θα ειδοποιηθούν σχετικά και θα λάβουν πρόσβαση στα νέα/επιπρόσθετα έγγραφα.
Σε τι μορφή θα παραλάβω τις προσφορές από τους Εργολάβους;
Μπορείτε να επιλέξετε κατά την ανάρτηση του έργου είτε ηλεκτρονική υποβολή σε προκαθορισμένα emails, είτε φυσική υποβολή σε προκαθορισμένη διεύθυνση, είτε και τα δύο.

Εργολάβοι

Πως θα με βοηθήσει σαν Εργολάβος το Projects.cy;
Το Projects.cy βρίσκει και θέτει ενώπιον σας σε μια ενιαία λίστα οικοδομικά έργα από όλη την Κύπρο τα οποία αναζητούν προσφορές. Για κάθε έργο στον Κατάλογο Έργων παρέχεται λεπτομερής προεπισκόπηση ώστε να αντιλαμβάνεστε επαρκώς τα σχετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις.
Εύκολη ανεύρεση νέων έργων που αναζητούν προσφορές, από όλη την Κύπρο
Δυνατότητα προεπισκόπησης προδιαγραφών και σχεδίων έργων πριν την αγορά των εγγράφων
Μείωση κόστους και χρόνου προώθησης της επιχείρησης σας
Λιγότερα τηλεφωνήματα, emails και αχρείαστες συναντήσεις
Όριο 5* προσφορών ανά έργο για αποφυγή συνωστισμού υποψήφιων Εργολάβων
Αυτόματες ειδοποιήσεις για αναρτήσεις νέων έργων που ταιριάζουν στο προφίλ σας
(* Κατ' εξαίρεση και αν ο Ιδιοκτήτης του έργου το απαιτήσει για συγκεκριμένους λόγους οι προσφορές δύναται να ανέλθουν μέχρι μέγιστο 7)
Ακολουθείστε την διαδικασία για εγγραφή ως εργολάβος και καταχωρήστε κάποια στοιχεία για την επιχείρηση σας, την περιοχή που δραστηριοποιείστε και το είδος και μέγεθος των έργων που αναλαμβάνετε ώστε να δημιουργήσετε το προφίλ σας.
Το σύστημα του Projects.cy αυτόματα συγκρίνει τα κριτήρια επιλογής που έθεσε ο Ιδιοκτήτης ή Μελετητής του κάθε έργου με το προφίλ που δημιουργήσατε σαν Εργολάβος και σας επιτρέπει να προχωρήσετε σε αγορά των εγγράφων προσφοράς μόνο εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλογής. Επίσης, η βάση δεδομένων θα σας ενημερώνει αυτόματα για νέες αναρτήσεις έργων όπου πληροίτε τα κριτήρια. Η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα και δεν επιδέχεται οποιασδήποτε ανθρώπινης παρέμβασης.
Μπορώ να εγγραφώ στο Projects.cy εάν δεν είμαι αδειοδοτημένος Εργολάβος;
Όχι, μόνο αδειοδοτημένοι Εργολάβοι από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών μπορούν να εγγραφούν.
Τι να κάνω όταν έχω πρόβλημα με την ανεύρεση και ταυτοποίηση της επιχείρησης μου;
Για την εγγραφή σας ως π.χ, η εργοληπτική επιχείρηση ABC Constructions Ltd, πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι είστε όντως η ABC Constructions Ltd. Αν στο πεδίο αναζήτησης του ονόματος της επιχείρησης γράφετε το όνομα της επιχείρησης σας στα ελληνικά και δεν το βρίσκετε, δοκιμάστε στα αγγλικά (ή το αντίστροφο).
Στην περίπτωση που βρίσκετε την επιχείρηση σας μέσω του πεδίου αναζήτησης, αλλά δεν έχετε λάβει κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό ή email της επιχείρησης σας, τότε απλά ανεβάστε αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. άδεια Εργολάβου) και θα σας ταυτοποιήσουμε εμείς.
Σημειώστε ότι δεν μπορούμε να σας εγγράψουμε αν δεν έχετε εν ισχύ άδεια εργολάβου από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.
Ποιες είναι οι χρεώσεις του Projects.cy;
Για Εργολάβους η εγγραφή είναι δωρεάν και η τιμή αγοράς εγγράφων προσφορών είναι αναρτημένη στη σελίδα «Σχέδια και Έγγραφα» εντός του κάθε έργου της σελίδας Κατάλογος Έργων.
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.
Το Projects.cy δεν λαμβάνει οποιεσδήποτε προμήθειες ή άλλες αντιπαροχές από Iδιοκτήτες, Μελετητές, Eργολάβους ή άλλα μέρη.
Πως μπορώ να πληρώσω στο Projects.cy;
Με απόλυτη ασφάλεια μέσω του συστήματος πληρωμών της JCC (JCCgateway) που είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας.
Τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχονται μόνο στη JCC. Το Projects.cy δεν λαμβάνει ή αποθηκεύει τα στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.
Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος (μετρητά, επιταγή, έμβασμα, κτλ) δεν είναι αποδεκτή.
Όταν πληρώσω, θα μου αποστέλλεται τιμολόγιο;
Ναι. Όταν πληρώσετε, λαμβάνετε email επιβεβαίωσης πληρωμής καθώς και το σχετικό τιμολόγιο. Επίσης, μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλα σας τα τιμολόγια μέσω του λογαριασμού σας στο Projects.cy.
Γίνονται επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση που αγοράσω τα έγγραφα προσφορών και τελικά δεν προσφοροδοτήσω;
Όχι, δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.
Εισηγούμαστε όπως μελετήσετε προσεκτικά την προεπισκόπηση προδιαγραφών και σχεδίων πριν αγοράσετε τα έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι σας ενδιαφέρει το έργο.
Τι είδους έργα θα μπορούσα να εντοπίσω μέσω του Projects.cy και να δώσω προσφορά;
Νέες κατασκευές (π.χ. κατοικίες, πολυκατοικίες), ανακαινίσεις / επισκευές / επεκτάσεις (π.χ. γραφεία, ξενοδοχεία) και κατεδαφίσεις (π.χ. κατοικιών, εργοστασίων) σε όλη την Κύπρο.
Όλα τα έργα που είναι διαθέσιμα για προσφορά συνοδεύονται από έγγραφα προσφορών που μπορείτε να αγοράσετε, π.χ. αν πρόκειται για κατασκευή κατοικίας, πλήρη αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια, τοπογραφικό, και (αν υπάρχει) επιμέτρηση ποσοτήτων.
Πρόκειται για αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία προσφορών;
Το Projects.cy παρέχει τα εργαλεία στους Ιδιοκτήτες και Μελετητές για ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης προσφορών από αδειοδοτημένους Εργολάβους που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που έχει ορίσει ο Ιδιοκτήτης ή ο Μελετητής.
Προς διασφάλιση της αντικειμενικής και αμερόληπτης διαδικασίας προσφορών :
Όλοι οι αδειοδοτημένοι Εργολάβοι μπορούν να εγγραφούν στο Projects.cy (δεν αποκλείεται κανείς)

Οι πρώτοι 5* Εργολάβοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και έχουν προχωρήσει σε αγορά των εγγράφων μπορούν να δώσουν προσφορά (δεν υπάρχει άλλο κριτήριο πέραν της χρονικής προτεραιότητας)

Στέλνεται αυτόματη ειδοποίηση μέσω email με το όνομα του κάθε Εργολάβου που αγόρασε τα έγγραφα για ενημέρωση του Ιδιοκτήτη και Μελετητή (δεν αποκρύβονται οι Εργολάβοι που θα δώσουν προσφορά)

Κάθε εργολάβος υποβάλλει την προσφορά του απευθείας στον Ιδιοκτήτη (ή τον Αρχιτέκτονα του) στο email ή διεύθυνση που ο ίδιος καθόρισε

Το Projects.cy αμείβεται μόνο μέσω της αγοράς εγγράφων προσφορών από ενδιαφερόμενους Εργολάβους. Δεν λαμβάνουμε οποιεσδήποτε προμήθειες ή άλλες αντιπαροχές από Ιδιοκτήτες, Μελετητές, Εργολάβους ή άλλα μέρη.

(* Κατ' εξαίρεση και αν ο Ιδιοκτήτης του έργου το απαιτήσει για συγκεκριμένους λόγους οι προσφορές δύναται να ανέλθουν μέχρι μέγιστο 7)
Σε τι μορφή είναι διαθέσιμα τα έγγραφα προσφορών;
Μόνο σε ψηφιακή μορφή, π.χ. σχέδια σε αρχεία PDF ή AutoCAD, προδιαγραφές σε αρχεία PDF ή Word, επιμετρήσεις ποσοτήτων σε αρχεία PDF ή Excel, φωτογραφίες σε αρχεία JPG ή PNG, όλα τα έγγραφα συγκεντρωτικά σε αρχείο ZIP.
Είναι ασφαλή τα στοιχεία της εταιρείας μου που καταχωρώ σαν Εργολάβος;
Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, όπως firewalls και συστήματα ανίχνευσης εισβολών.
Επιπλέον περιορίζουμε στο ελάχιστο την πρόσβαση στα δεδομένα σας. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που καταχωρείτε στα πλαίσια της εγγραφής σας σε καμία περίπτωση δεν είναι ανοικτά για θέαση στην ιστοσελίδα μας.
Μόνο όταν αγοράζετε τα έγγραφα ενός έργου για την υποβολή προσφοράς, παρέχουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με εσάς στον Ιδιοκτήτη του έργου (ή τον εκπρόσωπό του, π.χ. τον Αρχιτέκτονά του), όπως π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας σας.
Τα στοιχεία που καταχωρείτε χρησιμοποιούνται από το σύστημα για σκοπούς ενημέρωσης σας για έργα που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά και προτιμήσεις σας.
Μπορείτε να δείτε ειδικότερα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.